Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Giấy phép Xin giấy phép bán lẻ rượu ở đâu?

Xin giấy phép bán lẻ rượu ở đâu?

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn

Căn cứ pháp lý xin giấy phép bán lẻ rượu

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu.

– Nghị định 17/2020 NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

– Thông tư Số: 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân xin giấy phép bán lẻ rượu cho cửa hàng

Quyền và nghĩa vụ chung của thương nhân kinh doanh rượu

– Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

– Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu

– Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

– Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Thành phần hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 17/2020 NĐ- CP thì hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu gồm:

Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Nộp hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu ở đâu?

Việc kinh doanh rượu nói chung là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi vậy, nếu muốn kinh doanh rượu thì phải đáp ứng điều kiện bắt buộc và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, áp dụng theo điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 17/2020 NĐ- CP thì với hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu thì các cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn.

Thời gian cấp giấy phép bán lẻ rượu mất bao lâu?

 Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu thì Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung

Phí xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Theo quy định tại Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 thì Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III. Theo đó mức phí nhà nước với thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu áp dụng mức thu:

– Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

– Tại các khu vực khác: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại các Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bán lẻ rượu

Hồ sơ thành lập công ty bán lẻ rượu bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên(công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần); 

– Bản sao các giấy tờ có chứng thực: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với những người liên quan theo pháp luật của doanh nghiệp (CMND, Hộ chiếu, thẻ căn cước,..);

– Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có);

– Giấy ủy quyền cho Công ty luật Hoàng Phi (nếu sử dụng dịch vụ).

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo phương thức đăng ký qua mạng. Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp liên hệ Khắc dấu

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên hệ và làm ở công ty khắc dấu được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Luật Hoàng Phi chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập 

– Treo biển tại trụ sở công ty;

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bất kì doanh nghiệp nào cũng cần có tài khoản ngân hàng, không được sử dụng tài khoản của cá nhân;

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;

– Kê khai và nộp thuế môn bài;

– In và đặt in hóa đơn;

Bước 5: Xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

– Sau khi đã có được giấy đăng ký kinh doanh, thì công ty vẫn chưa thể đi vào hoạt động được. Để làm được điều đó thì cần có giấy phép kinh doanh bán rượu lẻ hợp pháp. Khi này Khách hàng chỉ cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ: Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh; Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ; Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Thương nhân bán lẻ rượu gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Kể từ thời gian được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu: có giá trị 5 năm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về giải đáp thắc mắc về Xin giấy phép bán lẻ rượu ở đâu? Khách hàng theo dõi bài viết của Aleale có vấn đề vướng mắc chưa hiểu rõ thông tin vui lòng liên hệ hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)