Văn phòng thừa phát lại Quận 5

Thừa phát lại có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội hiện nay, có chức năng giúp cho người dân có thể sử dụng vi bằng để chủ động làm chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến văn phòng thừa phát lại Quận 5 để quý độc giả có thể hiểu được rõ

Thừa phát lại có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội hiện nay, có chức năng giúp cho người dân có thể sử dụng vi bằng để chủ động làm chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến văn phòng thừa phát lại Quận 5 để quý độc giả có thể hiểu được rõ hơn.

Địa chỉ văn phòng thừa phát lại Quận 5 ở đâu?

Khi muốn thực hiện các thủ tục liên quan đến thừa phát lại thì địa chỉ của văn phòng thừa phát lại là một nội dung được rất nhiều người tìm kiếm. Nội dung này sẽ đưa ra những thông tin cụ thể về văn phòng thừa phát lại quận 5 như sau:

Văn phòng thừa phát lại Quận 5 có địa chỉ tại số 805 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: (028) 39.246.808

Trưởng văn phòng là ông Phạm Quang Giang.

Như vậy ở phần này chúng tôi đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần biết về địa chỉ và số điện thoại liên hệ của văn phòng thừa phát lại quận 5 để quý độc giả có thể nắm được và liên hệ khi có những thắc mắc liên quan đến việc lập vi bằng.

Quyền hạn của Văn phòng thừa phát lại Quận 5

Theo quy định của pháp luật công việc thừa phát lại được làm bao gồm có:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Như vậy văn phòng thừa phát lại quận 5 sẽ thực hiện những việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục lập vi bằng thừa phát lại

Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập được dùng để làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Quý độc giả có thể tham khảo các bước lập vi vằng của Văn phòng thừa phát lại Quận 5 sau đây:

– Cung cấp giấy tờ có liên quan để lập vi bằng

Người yêu cầu lập vi bằng phải thỏa thuận bằng văn bản với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng với các nội dung chủ yếu sau: Nội dung vi bằng cần lập; địa điểm và thời gian lập vi bằng; chi phí lập vi bằng; chi phí lập vi bằng; thỏa thuận khác nếu có.

Thỏa thuận lập vi bằng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

– Thực hiện lập vi bằng

Thông thường việc lập vi bằng do thừa phát lại trực tiếp thực hiện nhưng trong một số trường hợp thì thư ký nghiệp vụ của thừa phát lại cũng có thể hỗ trợ hoặc đứng ra lập vi bằng hộ.

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng. Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Vi bằng phải được gửi cho người yêu cầu và được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về lưu trữ như đối với văn bản công chứng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng.

Trong trường hợp có sai sót về kỹ thuật trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn vi bằng mà việc sửa không làm ảnh hưởng đến tính xác thực của sự kiện, hành vi được lập vi bằng thì Thừa phát lại có trách nhiệm sửa lỗi đó. Việc sửa lỗi kỹ thuật vi bằng được thực hiện tại Văn phòng Thừa phát lại đã lập vi bằng đó.

– Thanh lý thỏa thuận lập vi bằng

Sau khi nhận được vi bằng khách hàng sẽ phải thanh toán theo các thỏa thuận đã được ghi trong vi bằng cùng những chi phí phát sinh khác.

Khi có nhu cầu thì người yêu cầu lập vi bằng có quyền yêu cầu cấp ban sao vi bằng và phải trả chi phí cấp bản sao vi bằng theo mức: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang là 03 nghìn đồng.

Mong rằng qua nội dung bài viết trên sẽ giúp quý độc giả hiểu được rõ hơn những thông tin về văn phòng thừa phát lại quận 5 và thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật hiện nay.

 

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (31 bình chọn)