Sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

26/01/2022

Quyền sở hữu công nghiệp chỉ được pháp luật bảo hộ khi chúng đã được cơ quan nhà nước chính thức cấp văn bằng bảo...

Khái niệm hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan 

26/01/2022

Theo quy định tại Điều 47 Luật sở hữu trí tuệ thì đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là các quyền nhân thân và quyền tài sản được quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của...

Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 

26/01/2022

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng có đối tượng rất đặc biệt, đó là một số quyền nhân thân và quyền tài sản nhất định cho nên khi được chuyển giao thì bên được chuyển giao cũng không thể nắm giữ thực tế đối tượng...

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan như thế nào ?

25/01/2022

Đối với quyền của tổ chức phát sóng thì thời điểm bắt đầu để tính năm mươi năm là ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực...

Nội dung của quyền liên quan như thế nào ?

25/01/2022

Đối với các tác phẩm đã được công bố, nhà sản xuất xuất bản ghi âm, ghi hình không phải xin phép tác giả nhưng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nói...

Chủ thể của quyền liên quan

25/01/2022

Tổ chức phát sóng theo nghĩa chung nhất là tổ chức thực hiện việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công...