Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Lao động - Tiền lương

Lao động – Tiền lương

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

19/06/2023

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng...