Giấy phép

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức xử phạt website không có giấy phép mạng xã hội

24/12/2021

Công ty luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục xin giấy phép mạng xã hội tại Việt Nam theo quy định mới nhất hiện...

Khác nhau giữa thông báo khuyến mại và đăng ký khuyến mại

24/12/2021

Những trường hợp nào đăng ký khuyến mại ? Công ty luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh nhất hiện...

Chương trình khuyến mại nào phải đăng ký

23/12/2021

Trong trường hợp nào phải gửi thông báo về chương trình khuyến mại ? Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh nhất tại Việt...

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm bắt buộc có thông tin gì?

23/12/2021

Đăng ký cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm như thế nào? Công ty Luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh nhất tại Việt...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

23/12/2021

Thực phẩm chức năng là gì ? Trình tự xin cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào ? Công ty Luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh tại Việt...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

22/12/2021

Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm gồm những bước nào ? Công ty Luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục pháp lý về lĩnh vực này cho quý khách...