Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần

18/04/2022

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hết bao nhiêu tiền?

17/04/2022

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong vòng 03 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh trả kết quả, nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bổ sung, sửa đổi hồ...

Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên?

16/04/2022

Hiện nay, luật doanh nghiệp không quy định về mức vốn tối thiểu khi thành lập công ty và doanh nghiệp được tự lựa chọn mức...

Thành lập công ty tại Thị xã Bến Cát

16/04/2022

Chúng tôi Cam kết khi bạn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty của chúng tôi chúng tôi sẽ đảm bảo mọi tiêu chí về chất lượng dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của toàn bộ nhân...

Thành lập công ty tại huyện Thủy Nguyên

14/04/2022

Người đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty chuẩn bị hồ sơ đầy...

Thành lập công ty tại quận Hồng Bàng

14/04/2022

Công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chuẩn bị hồ sơ đầy...