Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh

19/04/2022

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh...

Văn phòng đại diện có con dấu riêng không?

19/04/2022

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì trước khi sử dụng con dấu doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh...

Thành lập công ty tại Quận Đồ Sơn

18/04/2022

Dựa trên tên chính bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài quý khách hàng sẽ lựa chọn tên viết tắt cho doanh nghiệp...

Thành lập công ty tại Huyện Dầu Tiếng

18/04/2022

Tổ chức, cá nhân có thể tự đặt tên cho công ty tuy nhiên tên này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Tên không được trùng với tên của những công ty đã đăng ký hoặc dễ gây nhầm...

Thủ tục thành lập hợp tác xã

18/04/2022

Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần

18/04/2022

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...