Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công ty cổ phần tập đoàn là gì?

08/04/2023

Công ty cổ phần tập đoàn (hay còn gọi là công ty con tập đoàn) là một loại công ty cổ phần mẹ có quyền sở hữu và quản lý nhiều công ty con khác, đồng thời thực hiện quản lý chung và chi phối các hoạt động kinh doanh của các công ty con...

Cổ phần là gì? Cổ phần và cổ phiếu khác gì nhau?

08/04/2023

Cổ phần là một cách để các công ty huy động vốn từ các nhà đầu tư và mở rộng kinh doanh. Đồng thời, đầu tư vào cổ phần cũng là một cách để các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ sự phát triển của công...

Công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

08/04/2023

Công ty cổ phần được gọi là "Joint Stock Company" trong tiếng...

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH

08/04/2023

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và giám sát chính của công ty. Hội đồng quản trị thường gồm các thành viên đại diện cho các chủ sở hữu. Các thành viên này có nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của công ty, quyết định các chính sách và chiến lược kinh...

Công ty TNHH Tiếng Anh là gì?

08/04/2023

Công ty TNHH có nhiều đặc điểm tích cực, bao gồm quản lý đơn giản, khả năng thu hút đầu tư, bảo vệ tài sản, tính linh hoạt và giới hạn trách nhiệm của các chủ sở hữu. Các đặc điểm này giúp cho công ty TNHH trở thành một hình thức tổ chức doanh nghiệp được ưa...

Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần

08/04/2023

Chủ sở hữu của công ty cổ phần là những người nắm giữ cổ phần của công ty đó. Mỗi cổ phần đại diện cho một phần sở hữu trong công ty và cho phép chủ sở hữu tham gia quản lý công ty thông qua việc bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ...