Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công ty TNHH 1 thành viên có bao nhiêu người?

10/04/2023

Công ty TNHH 1 thành viên có bao nhiêu người? Cùng tìm hiểu bài viết ngay sau đây của chúng tôi để có câu trả lời chi tiết...

Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) 1 thành viên tiếng Anh là gì?

10/04/2023

Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) 1 thành viên tiếng Anh là gì? Cùng tham khảo bài viết để có ngay câu trả...

Công ty TNHH 1 thành viên là gì? Ví dụ công ty TNHH 1 thành viên

09/04/2023

Công ty TNHH 1 thành viên (CTy TNHH 1TV) là một loại hình công ty ở Việt Nam, được thành lập bởi ít nhất 01 cá nhân hoặc tổ chức. Công ty này chỉ có một chủ sở hữu duy nhất và chịu trách nhiệm về nợ nần và các hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi vốn điều...

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần như thế nào

08/04/2023

Công ty cổ phần là một hình thức kinh doanh phổ biến và có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những hạn chế và thách thức riêng. Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp, tôn trọng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của...

Công ty cổ phần đại chúng là gì?

08/04/2023

Công ty cổ phần đại chúng thường được thành lập để huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tài chính. Các cổ đông của công ty có quyền tham gia vào quyết định quan trọng của công ty, nhưng không có trách nhiệm về nợ...

Công ty cổ phần tập đoàn là gì?

08/04/2023

Công ty cổ phần tập đoàn (hay còn gọi là công ty con tập đoàn) là một loại công ty cổ phần mẹ có quyền sở hữu và quản lý nhiều công ty con khác, đồng thời thực hiện quản lý chung và chi phối các hoạt động kinh doanh của các công ty con...