Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Lữ hành nội địa là gì? Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

26/06/2023

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở, trường hợp từ...

Hướng dẫn Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

05/06/2023

Trong nhiều năm qua, Luật Hoàng Phi là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn & đại diện cho khách hàng trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể cũng như thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác tại Việt...

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

05/06/2023

Doanh nghiệp muốn làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh có thể tự mình thực hiện hoặc ký hợp đồng dịch vụ để một đơn vị pháp lý thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục này với cơ quan nhà nước có thẩm...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hết bao nhiêu tiền?

05/06/2023

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong vòng 03 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh trả kết quả, nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bổ sung, sửa đổi hồ...

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ

05/06/2023

Hiện nay, khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó trước, sau đó khi kinh doanh doanh nghiệp cần phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin các chứng chỉ, giấy phép cần thiết liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ...

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

02/06/2023

Để thực hiện thủ tục Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng một cách nhanh chóng và hoàn hảo, bên cạnh việc nhờ một đơn vị tư vấn dịch vụ uy tín, khách hàng cần phải chủ động cung cấp một số tài liệu cần mà bên phía dịch vụ yêu cầu để triển khai công việc...