Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hướng dẫn Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

05/07/2022

Trong nhiều năm qua, Luật Hoàng Phi là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn & đại diện cho khách hàng trong việc thành lập hộ kinh doanh cá thể cũng như thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác tại Việt...

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ

04/07/2022

Hiện nay, khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó trước, sau đó khi kinh doanh doanh nghiệp cần phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin các chứng chỉ, giấy phép cần thiết liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ...

Thủ tục sau khi thành lập văn phòng đại diện

01/07/2022

Sau khi thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục mở tài khoản cho văn phòng của...

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

01/07/2022

Theo quy định phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng đã được ký kết. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký ... thì phụ lục hợp đồng cũng phải được tuân theo những quy định của...

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

30/06/2022

Doanh nghiệp muốn làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh có thể tự mình thực hiện hoặc ký hợp đồng dịch vụ để một đơn vị pháp lý thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục này với cơ quan nhà nước có thẩm...

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

30/06/2022

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp cụ thể phức tạp và đòi hỏi doanh nghiệp có sự đầu tư thời gian để tìm hiểu kỹ quy định pháp...