Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Giấy phép Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Quảng cáo thực phẩm chức năng là gì ? Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng ở đâu ? Công ty Luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh tại Việt Nam.

Quảng cáo là một hình thức phổ biến và đạt được thành công nhất được các doanh nghiệp lựa chọn để mô tả, giới thiệu sản phẩm, tăng độ nhận diện thương hiệu đối với khách hàng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng cũng không thể bỏ qua một hình thức tuyên truyền sản phẩm hiệu quả này. Vậy xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng dưới đây.

Quảng cáo thực phẩm chức năng là gì?

Căn cứ Khoản 23 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010 và Điểm a khoản 3 Điều 1 Thông 09/2015/TT-BYT ta hiểu: Thực phẩm chức năng là một loại thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế, dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.

Về khái niệm quảng cáo được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 như sau: “ Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

Như vậy, hiểu đơn giản quảng cáo thực phẩm chức năng là việc các doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mô tả, giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng từ đó tạo dựng thương hiệu, xây dựng hình ảnh và tác động đến người tiêu dùng.

Trong đó, các phương tiện có thể sử dụng để quảng cáo thực phẩm chức năng bao gồm:

 1. Báo chí.
 2. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.
 3. Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.
 4. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.
 5. Phương tiện giao thông.
 6. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.
 7. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.
 8. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Thứ nhất: Doanh nghiệp xin giấy phép phải có đủ tư cách pháp nhân

Doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng phải là doanh nghiệp đứng tên trên giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ủy quyền bằng văn bản.

Thứ hai: Thực phẩm chức năng đảm bảo điều kiện Luật quy định

Thực phẩm chức năng được quảng cáo phải có giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba: Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng phải đầy đủ, hợp lệ.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật (theo Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT). Đồng thời, hồ sơ sử dụng phải đúng biểu mẫu, được kí đóng dấu hợp lệ đúng quy định, nội dung quảng cáo đáp ứng các điều kiện luật định, cụ thể:

– Nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

– Quảng cáo thực phẩm chức năng phải có các nội dung:

+ Tên thực phẩm chức năng;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

+ Tác dụng chính và các tác dụng phụ (nếu có);

+ Khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

– Không được quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

– Quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng Tên thực phẩm chức năng, Tác dụng chính và các tác dụng phụ (nếu có) và Khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Thứ tư: Doanh nghiệp nộp đầy đủ các khoản phí và không vi phạm pháp luật trong quá trình xin giấy phép

Doanh nghiệp nộp đầy đủ phí và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và doanh nghiệp không vi phạm các quy định của luật thì sẽ cấp giấy phép quảng cáo.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT, Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng được làm thành 01 bộ có các giấy tờ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 09/2015/TT-BYT ;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

– Văn bản ủy quyền hợp lệ;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

 1. Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
 2. Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

– Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

– Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

– Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Đối với quảng cáo thực phẩm chức năng: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).

 1. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

Lưu ý: Các yêu cầu khác đối với hồ sơ:

– Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

+ Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

– Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định tại các điều của Thông tư này, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;

– Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

– Yêu cầu đối với hồ sơ nộp tại cơ quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Hồ sơ chuyển tải thành file mềm (01 bản) và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Cá nhân, tổ chức sau khi đã chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ cần tiến hành Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng đến cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hình thức: Nộp trực tuyến trên địa chỉ trang web: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/

Để nộp hồ sơ trên trang web trước hết cá nhân, tổ chức cần thực hiện đăng ký tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản.

Lưu ý: Cục an toàn vệ sinh thực phẩm không tiếp nhận hồ sơ giấy nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Bước 2: Nộp phí, lệ phí

Sau khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức tiến hành nộp chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng vào tài khoản kho bạc của Cục an toàn thực phẩm, sau đó up ảnh xác nhận đã nộp phí lên hệ thống để được đủ điều kiện thụ lý hồ sơ.

Tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản: Cục An toàn thực phẩm

Số tài khoản: 1200208026339

Chi nhánh: Sở Giao dịch Agribank

Mức phí nhà nước áp dụng đối với thủ tục này được tính theo đầu hồ sơ và hiện nay phí nhà nước cho hồ sơ quảng cáo thực phẩm chức năng là 1.100.000 VNĐ/ hồ sơ quảng cáo.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị;

Bước 4: Trả kết quả

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm. Cá nhân, tổ chức theo dõi và tiếp nhận kết quả trên hệ thống trang web.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo; tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và chỉ được quảng cáo phù hợp với nội dung đã được xác nhận.

Mức xử phạt hành chính khi quảng cáo không có giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Theo Khoản 3 Điều 52 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định:

“ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phát tán hoặc thuyết trình các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định.”

Theo đó, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 15 – 20 triệu đồng khi thực hiện quảng cáo thực phẩm chức năng mà không có giấy phép quảng cáo. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối.

Ngoài ra, có hình thức phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 01 đến 03 tháng trong trường hợp vi phạm từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.

Trên đây bài viết cung cấp đến bạn đọc các nội dung liên quan đến Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng. Hy vọng đây là các thông tin hữu ích và phần nào giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc. Để tìm hiểu chi tiết và nhiều nội dung hơn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua tổng đài chăm sóc khách hàng.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (44 bình chọn)