Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty

Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty

Nếu công ty không sử dụng hóa đơn thì chỉ cần thực hiện thủ tục gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Trên thực tế vì những lý do khác nhau mà sẽ thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty, khi thay đổi tên công ty cần làm những thủ tục gì, Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty như thế nào?

Quy định của pháp luật về tên công ty

Tên công ty là hình ảnh, thương hiệu của một công ty giúp cho khách hàng và những người quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm chính xác thông tin về công ty.

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể về tên doanh nghiệp như sau:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp; Tên riêng.

– Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần;

Được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Như vậy khi đặt tên công ty cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tên công ty như trên.

Thủ tục thay đổi tên công ty

Trước khi tìm hiểu về Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty thì cần nắm được thủ tục thay đổi tên công ty.

– Trường hợp đổi tên công ty thì công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đăng ký thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

– Việc thay đổi tên công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty.

Sau khi thay đổi tên công ty cần phải làm gì?

Khi tìm hiểu về Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty cần hiểu được các công việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty. Thay đổi tên công ty kéo theo hàng loạt các thủ tục cần được thực hiện và thay đổi cụ thể như sau:

– Thay đổi biển đặt tại trụ sở công ty

Trên biển công ty thường thể hiện các thông tin như: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty. Vì vậy doanh nghiệp cần phải làm lại biển khi thay đổi tên công ty

– Thay đổi con dấu công ty

Nội dung con dấu của công ty bao gồm tên công ty và mã số công ty. Do đó khi thay đổi tên công ty thì con dấu của công ty cũng phải thay đổi.

– Thay đổi thông tin ngân hàng

Từ ngày 01/05/2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đãng ký doanh nghiệp đã bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên thông tin tài khoản ngân hàng là một thông tin quan trọng để doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thanh toán với bên thứ ba. Vì thế để thông tin của doanh nghiệp được đồng nhất thì sau khi thay đổi tên công ty phải thay đổi thông tin về ngân hàng.

– Thay đổi thông tin với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý chuyên ngành

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ, người liên hệ, giám đốc… thì công ty phải thông báo ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.

– Thay đổi thông tin doanh nghiệp trên hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đổi tên công ty trên hóa đơn điện tử nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý thì sẽ phải tiến hành nộp Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

– Thông báo tới các đối tác đã ký kết hợp đồng dịch vụ

Việc thông báo thay đổi thông tin của doanh nghiệp cho các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp pháp luật chưa quy định bắt buộc. Tuy nhiên công ty nên thông báo cho đối tác để dễ dàng và thuận tiện cho việc trao đổi kinh doanh.

Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty

Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty được thực hiện như sau:

– Trước đây khi tiến hành thay đổi tên công ty thì sẽ phải nộp mẫu số 08-MST để thông báo với cơ quan thuế thì hiện nay trách nhiệm này thuộc về việc cập nhật các thông tin thay đổi của Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

– Nếu công ty đã thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp và nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì được xác nhận là đã hoàn thành thủ tục và không cần thông báo lên cơ quan quản lý thuế về vấn đề này.

– Khi công ty thay đổi tên sẽ không làm thay đổi mã số thuế hiện tại do đó, sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo đến cơ quan thuế chỉ trong trường hợp công ty có sử dụng phát hành hóa đơn.

– Nếu công ty không sử dụng hóa đơn thì chỉ cần thực hiện thủ tục gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Do đó khi thay đổi tên công ty cần phải thực hiện thủ tục bao gồm:

– Thông báo thay đổi tên công ty ở phòng đăng ký kinh doanh.

– Thông báo với cơ quan thuế gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế của công ty;

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã điều chỉnh theo tên gọi mới, có thể nộp bản chính hoặc bản sao.

->>>> Tham khảo thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh

->>>> Tham khảo thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

->>>> Tham khảo thêm: Tạm ngừng kinh doanh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (20 bình chọn)