Trang chủ Biểu mẫu Doanh nghiệp Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Thành viên của công ty bao gồm/và là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập phổ biến, để hiểu rõ hơn về “Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, Chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Khái niệm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên trong công ty không được vượt quá 50. Các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có các đặc điểm như sau:

Thứ nhất: về thành viên

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Thành viên của công ty bao gồm/và là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng thành viên của công ty tối thiểu là 02 và không vượt quá 50 thành viên. Đây là loại hình công ty mang tính chất “gia đình”, giữa các thành viên công ty thường có quan hệ gần gũi với nhau.

Thứ hai: về tư cách pháp lý

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một pháp nhân. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập, cơ cấu tổ chức, sự độc lập về tài sản, trách nhiệm và tham gia các quan hệ pháp luật độc lập với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn. Pháp nhân chủ yếu gồm: Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Công ty TNHH hai thành viên là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tài sản của công ty được tách bạch với tài sản các thành viên công ty.

Thứ ba: về trách nhiệm tài sản

Công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty trừ trường hợp thành viên chưa góp vốn hoặc góp không đủ số vốn đã cam kết. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Thứ tư: về huy động vốn

Công ty TNHH không được phát hành cổ phần. Việc phát hành cổ phần là một trong những hành vi nhằm tạo lập vốn ban đầu cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Tuy nhiên, công ty TNHH được phát hành trái phiếu để huy động vốn khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và theo điều lệ của công ty.

Thứ năm: về chuyển nhượng vốn

Thành viên công ty được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty phải tuân thủ theo các điều kiện nhất định. Vì vậy, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên bị hạn chế hơn so với việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

–  Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Bước 1: Người đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như liệt kê ở phần trên.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Website: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau khi nộp hồ sơ sẽ nhận được một giấy biên nhận gửi về từ phòng đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

+ Bước 3: Sau 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ người đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền đăng ký thành lập công ty sẽ nhận được mail từ phòng đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, mail được gửi đến là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, mail được gửi đến là thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Bước 4: Người đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thời gian ghi trong giấy biên nhận tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề “Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên”. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

 ->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

 ->>> Tham khảo thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (37 bình chọn)