Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Hành chính Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?

Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?

Dịch vụ lữ hành được hiểu đơn giản là dịch vụ du lịch, các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành phải được cấp giấy phép. Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế phải được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Pháp luật quy định một số trường hợp cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?
Phạm vi

Dịch vụ lữ hành được hiểu đơn giản là dịch vụ du lịch, các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành phải được cấp giấy phép. Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế phải được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Pháp luật quy định một số trường hợp cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

Luật Du lịch năm 2017 quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ du khách nội địa;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 30.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

– Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Chuyên ngành về lữ hành bao gồm:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+ Du lịch;

+ Du lịch lữ hành;

+ Quản lý và kinh doanh du lịch. Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Chuyên ngành về lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;

+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+ Du lịch;

+ Du lịch lữ hành;

+ Quản lý và kinh doanh du lịch;

+ Quản trị du lịch MICE;

+ Đại lý lữ hành;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực;

+ Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch

Những doanh nghiệp đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Hồ sơ xin giấy phép lữ hành quốc tế

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần một bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế ở đâu?

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được lập thành 01 bản, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ nộp đến Tổng cục Du lịch – cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Thời gian xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được đổi trong 02 trường hợp sau đây:

– Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Hồ sơ đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Trình tự thực hiện thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép lữ hành quốc tế.

Trên đây là nội dung bài viết Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)