Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quần áo

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quần áo

Tổ chức, cán nhân lựa chọn nhóm ngành nghề để đăng ký nhãn hiệu quần áo phù hợp sau đó chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.

Quần áo là một loại sản phẩm rất dễ làm nhái hoặc bắt trước mẫu nên để tiến hành xây dựng được thương hiệu của mình thì cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quần áo.

Điều kiện để nhãn hiệu quần áo được bảo hộ

Để thực hiện Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu cần nắm được các điều kiện để nhãn hiệu quần áo được bảo hộ. Theo quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ là:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Như vậy nhãn hiệu quần áo sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trên.

Phân loại nhóm đăng ký nhãn hiệu quần áo

Mỗi nhãn hiệu chỉ được bảo hộ ở nhóm dịch vụ, hàng hóa cụ thể mà pháp luật đã quy định. Theo bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ – Ni Xơ 11 có 45 nhóm sản phẩm dịch vụ, nhãn hiệu thời trang sẽ được xếp vào:

– Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.

– Nhóm 35: Quảng cáo, kinh doanh quần áo.

Khi tiến hành Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quần áo chủ sở hữu nhãn hiệu cần xem xét kỹ về hoạt động ngành nghề kinh doanh để có thể lựa chọn nhóm ngành nghề hiệu quả nhất.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quần áo

Khi thực hiện Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quần áo thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là một bước rất quan trọng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quần áo bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo

+ Mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc.

+ Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm.

+ Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

+ Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Ngoài các tài liệu trên sẽ cần nộp thêm các tài liệu khác nếu có như giấy ủy quyền nếu nộp đơn đăng ký thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; tài liệu xác nhận quyền đăng ký,…

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu quần áo

– Tổ chức, cán nhân lựa chọn nhóm ngành nghề để đăng ký nhãn hiệu quần áo phù hợp sau đó chuẩn bị hồ sơ theo như hướng dẫn ở trên.

– Nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức và nội dung đơn đăng kỹ nhãn hiệu quần áo

+ Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng.

Cục sở hở hữu trí tuệ sẽ xem xét các điều kiện về hình thức, mẫu nhãn hiêu, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm.

+ Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ va cho đăng công bố đơn. Công bố đơn trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Sau đó sẽ tiến hành thẩm định nội dung không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

– Sau khi tiến hành thẩm định thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo cấp văn phòng và người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp văn bằng trong thời hạn là 01 tháng kể từ ngày thông báo.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp.

->>> Tham khảo thêm: Đăng ký sáng chế

->>> Tham khảo thêm: Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (16 bình chọn)