Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu?

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu?

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là vấn đề nhận được nhiều quan tâm ngay từ trước khi đăng ký nhãn hiệu và trong quá trình sử dụng nhãn hiệu đang đăng ký. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đem đến các thông tin cơ bản giúp Quý vị phần nào hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời Quý độc giả tham khảo.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là bao lâu?

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu – Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bởi theo điểm a khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ thì:

“ a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký;”.

Như vậy trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần. Như vậy, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn với trường hợp không gia hạn. Trường hợp gia hạn, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm + số lần gia hạn x 10 năm.

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thứ nhất: Về thời điểm thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo điểm d khoản 19 điều 1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thì:

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Như vậy, Quý vị nên thực hiện thủ tục gia hạn trong vòng 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực để tránh mất thêm 10% ệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thứ hai: Về đơn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Đơn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu gia hạn của chủ văn bằng bảo hộ. Theo quy định pháp luật, đơn này bao gồm các thành phần:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

– Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). d) Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

Thứ ba: Về thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Lưu ý: Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

– Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Trên đây là một vài chia sẻ của chúng tôi liên quan đến thời hạn bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp còn những thắc mắc chưa được giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi theo hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác. Trân trọng!

->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký thương hiệu

->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký logo

Đánh giá bài viết:
5/5 - (30 bình chọn)