Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hoàng Mai

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai là một quận lớn tại Thành phố Hà Nội, quận đang và sẽ trở thành địa điểm nhận được nhiều sự lựa chọn của các cá nhân, tổ chức để đặt trụ sở cũng như là nơi kinh doanh của doanh nghiệp.
Chính vì thế, trên địa bàn các thay đổi đăng ký kinh doanh là các hạot động thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được những quy định của pháp luật

Quận Hoàng Mai là một quận lớn tại Thành phố Hà Nội, quận đang và sẽ trở thành địa điểm nhận được nhiều sự lựa chọn của các cá nhân, tổ chức để đặt trụ sở cũng như là nơi kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì thế, trên địa bàn các thay đổi đăng ký kinh doanh là các hạot động thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hoàng Mai.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đối với quý bạn đọc một số nội dung nhằm giải đáp vấn đề trên.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

Đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.

Hồ sơ thay đăng ký kinh doanh bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau, tùy thuộc vào nội dung thay đổi. Tuy nhiên, nhìn chung các loại giấy tờ bao gồm:

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông, thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.

– Danh sách thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên.

– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên.

– Điều lệ Công ty (trường hợp thay đổi chủ sở hữu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

– Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hoàng Mai:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong Mục đầu tiên của bài viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cá nhân hoặc tổ chức nộp tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận đăng ký kinh doanh đã thay đổi.

– Quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ ghi nhận nội udng thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên Giấy Phép kinh doanh mới.

– Trong trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thông báo lên Cổng thông tin quốc gia.

Khi hoàn thiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải Công bố nội dung thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 5: Thực hiện các công việc sau.

Đối với mỗi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi con dấu.

– Địa điểm thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hoàng Mai:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Khu Liên cơ Võ Chí Công – Tây Hồ – Thành phố Hà Nội.

Số 258 Võ Chí Công – Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại một số tổ chức chuyên nghiệp:

Khi tổ chức sử dụng dịch vụ trên địa bàn Hà Nội thì các tổ chức cung cấp dịch vụ với một số nội dung chủ yếu như sau:

– Tư vấn thay đổi trụ sở công ty.

– Được tư văn về thay đổi trụ sở công ty giữa các quận tại Hà Nội.

– Tư vấn thay đổi người đại diện theo quy định của Pháp luật.

– Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các quận.

– Được tư vấn thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Được tư vấn chuyển nhượng cổ phần, thay đổi Cổ đông của Công ty.

– Dịch vụ tư vấn rút ngành nghề kinh doanh.

– Tư vấn giải thể doanh nghiệp.

– Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Tư vấn bổ sung người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Tư vấn về chuyển đổi loại hình công ty.

– Tư vấn chuyển nhượng công ty.

Như vậy, thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Hoàng Mai đã được chúng tôi hướng dẫn chi tiết tỏng bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích những nội dung liên quan đến một số quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi mong rằng những nội dung trên sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (25 bình chọn)