Trang chủ Biểu mẫu Doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, cùng với nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch tự nhiên như Tam Đảo, Thác Bản Long, hồ Đại Lải…Vĩnh Phúc trở thành địa điểm “béo bở” thu hút các nhà đầu tư.
Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân hiện thức hóa ý tưởng thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, họ không biết nên bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế

Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, cùng với nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch tự nhiên như Tam Đảo, Thác Bản Long, hồ Đại Lải…Vĩnh Phúc trở thành địa điểm “béo bở” thu hút các nhà đầu tư.

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân hiện thức hóa ý tưởng thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, họ không biết nên bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế nào?

Thấu hiểu nỗi băn khoăn của các nhà đầu tư, bài viết dưới đây chúng tôi xin gửi đến bạn đọc những nội dung đáng lưu ý khi thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

Những nội dung cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Thứ nhất: Xác định loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành tổ chức, cá nhân có mong muốn thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc có thể lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp sau: (i) Doanh nghiệp tư nhân; (ii) Công ty hợp danh; (iii) Công ty TNHH một thành viên; (iv) Công ty TNHH hai thành viên trở lên; (v) Công ty cổ phần.

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm riêng. Vì vậy, tổ chức, cá nhân có mong muốn thành lập doanh nghiệp cần căn cứ vào nhu cầu, mong muốn và khả năng của mình để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Thứ hai: Xác định ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật tổ chức, cá nhân được đăng ký kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, trong hệ thống ngành, nghề kinh doanh của Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg sẽ có một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Nếu đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tổ chức, cá nhân cần đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh do pháp luật quy định. Theo đó, điều kiện về đầu tư kinh doanh có thể là điều kiện về vốn, nhân sự, hoặc giấy phép…..

Thứ ba: Xác định địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Căn cứ Điều 42 Luật doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thông tin địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là nội nội dung bắt buộc phải có trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 ban hành đính kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT). Đây cũng là nội dung sẽ hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC). Vì vậy, tổ chức, cá nhân cần xác định địa chỉ trụ sở chính một cách cụ thể,  rõ ràng mới có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thứ tư: Xác định tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định liệu doanh nghiệp có được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không. Những lưu ý về đặt tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, khi đặt tên doanh nghiệp tổ chức, cá nhân cần lưu ý những nội dung sau:

– Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc nhầm lần với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;

– Nếu không có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước,  đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, thì tổ chức, cá nhân không được sử dụng tên của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó để đặt tên cho doanh nghiệp của mình.

– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi đặt tên doanh nghiệp.

Ngoài các lưu ý nêu trên, khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc tổ chức, cá nhân cũng cần quan tâm đến việc ghi tên công ty bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Ở Việt Nam, tên nước ngoài của doanh nghiệp thường được các tổ chức, cá nhân lựa chọn là tến Tiếng Anh.

Về tên viết tắt, dựa trên tên tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài tổ chức, cá nhân lựa chọn tên viết tắt phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Thứ năm: Xác định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thường là Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám dốc công ty….

Thứ sáu: Xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 34 Điều 3 Luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ được định nghĩa là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Pháp luật không có quy định về mức vốn tối thiểu hay mức vốn tối đa mà tổ chức, cá nhân cần phải có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (trừ một số ngành, nghề có quy định về mức vốn pháp định). Do đó, vấn đề về vốn sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp tổ chức, cá nhân cần xác định mức vốn điều lệ rõ ràng. Bởi lẽ, điều này sẽ liên quan đến vấn đề kê khai vốn điều lệ khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ cam kết góp vốn của cổ đông, thành viên công ty, chủ sở hữu công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc tiến hành theo trình tự, thủ tục các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà mình lựa chọn tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ tương ứng theo quy định của pháp luật. Theo đó, thành phần hồ sơ đăng ký thành lập (i) doanh nghiệp tư nhân; (ii) công ty hợp danh; (iii) công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; (iv) công ty TNHH một thành viên được quy định lần lượt tại các Điều 21, 21, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc theo hình thức nộp trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ và bổ sung hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đàu tư tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thông báo kết quả về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận èChuyển sang Bước 4.

Nếu hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại hồ sơ như Bước 2.

Bước 4: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp có thể nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (đường bưu điện).

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc của Công ty Luật Hoàng Phi

Với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho các nhà đầu tư trên phạm vi cả nước, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ đem đến dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Luật Hoàng Phi có trụ sở chính tại Hà Nội vàchi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công ty còn có đội ngũ cộng tác viên đông đảo tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng, Bình Dương, Long An và Đồng Nai. Vì vậy, Công ty Luật Hoàng Phi hoàn toàn có khả năng cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Số điện thoại hotline: 0981.393.686 – 0981.393.868

Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng Hà Nội: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh: Phòng 16.12 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Trên đây là nội dung bài viết “Thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Hi vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích đối với Qúy độc giả.

->>> Tham khảo thêm: Bổ sung nghành nghề kinh doanh

->>> Tham khảo thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (38 bình chọn)