Trang chủ Biểu mẫu Doanh nghiệp Thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Luật Hoàng Phi thực hiện các công việc ủy quyền khi thành lập công ty: soạn thảo hồ sơ cho khách hàng, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước đăng ký thành lập công ty, nhận kết quả và trao tận tay khách hàng.

Công ty tnhh là một loại hình doanh nghiệp được các nhà đầu tư trên thế giới ưa chuộng và phù hợp với mô hình công ty vừa và nhỏ. Đà Nẵng là một thành phố phát triển về du lịch và các nguồn khoáng sản thu hút đầu tư nước ngoài nên nhu cầu thành lập công ty tnhh tại đây ngày càng lớn. Vậy thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng theo trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Sau đây, Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung sau để hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết liên quan thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng.

Công ty tnhh là gì?

Công ty tnhh là công ty trách nhiệm hữu hạn và gồm hai loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp 2020 (khoản 1 Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020).

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (Khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020).

Chủ thể có quyền thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Theo quy định tại Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 thì mọi tổ chức, cá nhân được phép thành lập công ty cổ phần, trừ các trường hợp sau:

+) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên tại Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên được quy định tại Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách thức nộp hồ sơ thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoach và đầu tư thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng.

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trình tự thực hiện thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thực hiện nộp hồ sơ tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Bước 4: Nhận thông báo kết quả từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nội dung dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng của chúng tôi

– Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp gồm: tưu vấn lựa chọn loại hình công ty, lựa chọn tên công ty, lựa chọn ngành nghề, tư vấn vốn điều lệ,….

– Thực hiện các công việc ủy quyền khi thành lập công ty: soạn thảo hồ sơ cho khách hàng, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước đăng ký thành lập công ty, nhận kết quả và trao tận tay khách hàng.

– Tư vấn sau thành lập công ty: tư vấn các hoạt động khai thuế, soạn thảo các hồ sơ nội bộ hoạt động của công ty.

Tại sao lại nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng của chúng tôi

– Có nhiều gói dịch vụ với mức phí dịch vụ phù hợp theo yêu cầu của từng đối tượng khách hàng;

– Đội ngũ nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, nhiệt tình và chu đáo trong quá trình tư vấn khách hàng.

– Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của khách hàng khi khách hàng liên hệ.

– Hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục, hạn chế việc khách hàng phải tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục để tiết kiệm thời gian.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng theo trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

->>>>>>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (29 bình chọn)