Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Thành lập công ty tại huyện Thủy Nguyên

Thành lập công ty tại huyện Thủy Nguyên

Người đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp được thành lập tại huyện Thủy Nguyên ngày càng tăng nhanh về số lượng, các doanh nghiệp lớn cũng ngày càng nhiều bởi những điều kiện thuận lợi kinh tế của nơi đây. Để Quý bạn đọc hiểu rõ hơn về những vấn đề cần thiết liên quan đến “Thành lập công ty tại huyện Thủy Nguyên”, Chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Thành lập công ty là gì?

Về góc độ kinh tế: Thành lập công ty là việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần và đủ để hình thành nên một tổ chức kinh doanh. Theo đó, nhà đầu tư phải chuẩn bị trụ sở, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thiết bị kỹ thuật, đội ngũ nhân công, quản lý,…

Về góc độ pháp lý: Thành lập công ty là một thủ tục pháp lý được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tùy thuộc vào loại hình mà thủ tục pháp lý này có tính đơn giản hay phức tạp không giống nhau. Cụ thể, thủ tục thành lập công ty được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi ngành nghề kinh doanh như thế nào cho phù hợp khi đăng ký thành lập công ty?

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Khi ghi ngành nghề kinh doanh phải đảm bảo như sau:

+ Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác đó.

+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Việc ghi ngành, nghề đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác và đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác sẽ thực hiện theo trường hợp đã nêu ở trên; trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

*Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Bản sao các giấy tờ pháp lý theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 01/2021 NĐ – CP về Đăng ký kinh doanh.

*Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

+ Bản sao các giấy tờ pháp lý theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định 01/2021 NĐ – CP về Đăng ký kinh doanh.

*Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+  Bản sao các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 01/2021 NĐ – CP về Đăng ký kinh doanh.

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập công ty tại huyện Thủy Nguyên

+ Bước 1: Người đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như liệt kê ở phần trên.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Website: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau khi nộp hồ sơ sẽ nhận được một giấy biên nhận gửi về từ phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng qua mạng thông tin điện tử.

+ Bước 3: Sau 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ người đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền đăng ký thành lập công ty sẽ nhận được mail từ phòng đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, mail được gửi đến là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, mail được gửi đến là thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Bước 4: Người đăng ký thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty sẽ lên Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thời gian ghi trong giấy biên nhận.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề “Thành lập công ty tại huyện Thủy Nguyên”. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại hải phòng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (28 bình chọn)