Trang chủ Chi phí thừa phát lại

Chi phí thừa phát lại

Mức lương của văn phòng thừa phát lại là bao nhiêu ?

Thừa phát lại là một công việc thuộc lĩnh vực ngành luật, có những quyền hạn, nhiệm vụ đặc biệt vì thế tiêu chuẩn bổ nhiệm cũng rất khắt khe và nghiêm ngặt được pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể....

26/10/2021