Trang chủ Biểu mẫu Hành chính Quy định về thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy định về thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Trong đơn vị hành chính sự nghiệp có một số chức danh yêu cầu có trình độ, nghiệp vụ trong đó có thủ quỹ. Theo quy định của pháp luật thủ quỹ là chúc danh đặc biệt quan trọng trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Làm sao để trở thành thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Quy định về thủ quỹ được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy

Trong đơn vị hành chính sự nghiệp có một số chức danh yêu cầu có trình độ, nghiệp vụ trong đó có thủ quỹ. Theo quy định của pháp luật thủ quỹ là chúc danh đặc biệt quan trọng trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Làm sao để trở thành thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Quy định về thủ quỹ được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy định pháp lý về vấn đề này thông qua bài viết Quy định về thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp dưới đây:

Thủ quỹ là gì?

Để hiểu được những quy định của pháp luật về thủ quỹ thì trước tiên ta cần phải tìm hiểu khái niệm thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ được hiểu là người chuyên giữ quỹ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, được phân công hoặc giao nhiệm vụ để quản lý, theo dõi vấn đề thu, chi quỹ, để nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc sử dụng quỹ của cơ quan, đơn vị. Nhằm tránh sự lạm quyền, thiếu sự thống nhất trong quản lý quỹ.

Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Quyết định 21-LĐ/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức Nhà nước của Bộ lao động quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của thủ quỹ được  như sau:

– Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ. Theo quy chế của đợn vị, cơ quan, tổ chức về vấn đề thu chi quỹ. Thu những vấn đề gì, danh mục cần phải thu là gì, mức thu ra sao đã dược đơn vị thông qua và thủ quỹ chỉ cần căn cứ vào đó để tiến hành thu đúng và đủ.

– Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị, để tránh trường hợp lạm thu và lạm chi, điều tiết cân đối giữa việc thu và chi sao cho cấn đối tránh trường hợp bội chi, tránh trường hợp làm trái quy định của pháp luật như hành vi rửa tiền, ….

– Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định, thực hiện việc phân bổ sử dụng sao cho phù hợp, hợp lý đối với mức quỹ chưa được sử dụng đến sau khi hoạch toán vấn đề chia.

– Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, và làm các báo cáo chính xác và đầy đủ về quỹ tiền mặt. Tránh trường hợp thiếu hụt số tiền trong quỹ mà không có cơ sơ cho vấn đề chi đó là gì, vì không có cơ sở để chứng minh về vấn đề chi tiêu.

Muốn làm thủ quỹ tốt cần phải nắm được những quy định nào?

– Điều lệ hoặc nội dung hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của đơn vị mình để hiểu nội dung hoạt động của quỹ tiền mặt.

– Chế độ, thể lệ thu chi tài chính của đơn vị, cơ quan, tổ chức;

– Chế độ quản lý tiền mặt của Nhà nước phải theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý tiền tệ chứ không phải cơ quan, đơn vị cứ quy định ra và làm theo quy định đó mà cái quy định đó cũng cần phải phù hợp với quy định cua pháp luật.

– Hiểu được kế hoạch tiền mặt của đơn vị, đơn vị đề ra kế hoạch tiền mặt

– Quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, đóng gói, thu chi và bảo quản tiền mặt.

– Tiến hành các thủ tục về quan hệ tiền mặt với ngân hàng và khách hàng.

– Thủ tục về mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt.

– Biết sử dụng những công cụ chuyên dùng đơn giản cho công tác quỹ tiền mặt như bàn tính gảy, máy tính quay tay, máy đếm tiền (nếu có).

Yêu cầu trình độ nghiệp vụ đối với thủ quỹ

Tốt nghiệp phổ thông cơ sở, đã qua lớp nghiệp vụ quỹ tiền mặt muốn làm thủ quỹ phải đáp ứng được những quy định định về trình độ, chuyên môn chứ kh

Yêu cầu về kiến thức

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của thủ quỹ, đòi hỏi cá nhân phải có đầy đủ các kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn. Cụ thể như sau:

Hiểu được những điều lệ về nội dung nghiệp vụ kinh doanh của đơn vị sự nghiệp hành chính là gì? Từ đó mới hiểu được nội dung cần hoạt động của quỹ tiền mặt là như thế nào?

Hiểu được chế độ thu chi, thể lệ trong vấn đề thu chi tài chính của đơn vị sự nghiệp là gì? Từ đó mới có kế hoạch thu chi đúng nguyên tắc.

Hiểu được chế độ trong quản lý tiền mặt theo quy định của nhà nước là gì? Từ đó mới tham mưu xây dựng chế độ quản lý tiền mặt của đơn vị sự nghiệp. Đảm bảo vừa hài hòa với mô hình hoạt động của đơn vị, vừa tuân theo khuôn khổ của pháp luật.

Hiểu kế hoạch về tiền mặt của đơn vị sự nghiệp hành chính? Quy trình kiểm đếm thu chi ra sao? Vấn đề bảo quản tiền mặt, vấn đề lưu trữ tiền mặt của đơn vị? Từ đó mới có cách quản lý phù hợp.

Nắm được thủ tục tiền mặt với ngân hàng, thủ tục tiền mặt với khách hàng như thế nào? Đây là nhiệm vụ thủ quỹ cần nắm chắc để thực hiện thu chi linh hoạt. Đảm bảo ghi chép sổ sách, hoàn thiện các thủ tục chứng từ, cách làm báo cáo được đầy đủ, chính xác.

Ngoài ra phải có kiến thức sử dụng các công cụ đơn giản như bàn tính chuyên dụng trong kế toán, máy tính, máy đếm tiền,…

Yêu cầu về trình độ

Để có thể làm viêc với vai trò là một thủ quỹ, đòi hỏi phải phải có kiến thức cơ bản và chuyên sâu. Cụ thể đó là phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, bằng chuyên ngành về thủ quỹ hoặc kế toán.

Ngoài ra, có kỹ năng về tin học, kỹ năng văn bản, ngoại ngữ là một lợi thế giúp hoàn thành tốt chức trách của mình.

Yêu cầu về đạo đức

Để làm tốt nhiệm vụ của thủ quỹ đòi hỏi phải có đạo đức tốt. Bởi nhiệm vụ của thủ quỹ đang quản lý số tiền mặt khá lớn của đơn vị hành chính sự nghiệp, nên phải có tính trung thực và cẩn thận. Đây là yếu tố cần thiết để đảm bảo nguồn quỹ được hoạt động một cách công khai, minh bạch. Đảm bảo cho đơn vị không để xảy ra tình trạng lạm phát, lạm quyền.

Trên đây là thông tin tư vấn của chúng tôi về vấn đề Quy định về thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Hy vọng chia sẻ của chúng tôi giúp ích cho quý độc giả trong quá trình nghiên cứu, học tập và giải quyết các vấn đề pháp lý thực tế.

Đánh giá bài viết:
Đánh giá post