Trang chủ Phong thủy Xem tướng số

Xem tướng số

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dự đoán vận số qua 8 cung lòng bàn tay một cách chính xác

21/06/2018

Như chúng ta đã biết, học thuyết Bát Quái gồm 8 cung Càn – Tốn – Khảm – Ly – Cấn – Khôn – Chấn – Đoài. Thuật xem tướng tay ngoài dựa vào đặc điểm hình dáng của đường chỉ trong lòng bàn tay để dự đoán vận mệnh còn kết hợp thêm ý nghĩa...

Dự đoán tương lai, tính cách của người sinh tháng 3

19/06/2018

Dự đoán tương lai của một người có rất nhiều cách như xem chỉ tay, xem ngón tay, xem mặt, xem tướng … và ở bài viết này các bạn sẽ được dự đoán tương lai, tính cách thông qua tháng sinh của mình. Theo như thuật xem bói, nhân tướng học thì việc dự đoán tương lai theo...

Dự đoán tương lai, tính cách của người sinh tháng 2

19/06/2018

Dự đoán tương lai của một người có rất nhiều cách như xem chỉ tay, xem ngón tay, xem mặt, xem tướng … và ở bài viết này các bạn sẽ được dự đoán tương lai, tính cách thông qua tháng sinh của mình. Theo như thuật xem bói, nhân tướng học thì việc dự đoán tương lai theo...

Dự đoán tương lai, tính cách của người sinh tháng 1

19/06/2018

Dự đoán tương lai của một người có rất nhiều cách như xem chỉ tay, xem ngón tay, xem mặt, xem tướng … và ở bài viết này các bạn sẽ được dự đoán tương lai, tính cách thông qua tháng sinh của mình. Theo như thuật xem bói, nhân tướng học thì việc dự đoán tương lai theo...