Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Doanh nghiệp Không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nếu doanh nghiệp bị xử phạt hành chính về việc hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật chưa quá 12 tháng tính kể từ ngày đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.

Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Kinh doanh lữ hành du lịch bao gồm có lữ hành du lịch nội địa và lữ hành du lịch quốc tế. Theo đó, Kinh doanh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam hoặc đưa khách du lịch ra nước ngoài.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài có quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh quy định trong giấy phép;

Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi;

Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;

 Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;

– Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;

– Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

– Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;

– Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

– Bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này; công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử;

– Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan.

– Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế để đưa khách du lịch ra nước ngoài theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian đưa khách du lịch ra nước ngoài.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Pháp luật quy định điều kiện kinh doanh lữ hàng quốc tế như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ;

– Người phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ lữ hành trong doanh nghiệp phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải học và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Các bằng cấp đào tạo sau được coi là chuyên ngành về lữ hành đủ điều kiện cấp chứng chỉ lữ hành quốc tế: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch.

– Thực hiện Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

Kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ bao nhiêu?

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

– Trường hợp chỉ kinh doanh lữ hành nội địa thì mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là một trong những giấy tờ mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cần phải có. Theo quy định Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực có nhiều quy định mới so với Luật Du lịch năm 2005. Đặc biệt là các điều kiện và thủ tục liên quan đến thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động. Theo đó Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin/giấy tờ làm hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao có công chứng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ của người điều hành công ty dịch vụ lữ hành

– Bảo sao có công chứng hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp lữ hành với người phụ trách.

Khách hàng chuẩn bị, Điền thông tin và nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Tổng cục Du lịch

Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Bước 3: Chờ và nhận kết quả do Tổng cục Du lịch phê duyệt và cấp phép

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

– Không được cấp, nếu doanh nghiệp bị xử phạt hành chính về việc hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật chưa quá 12 tháng tính kể từ ngày đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.

– Không được cấp, nếu cũng trong thời điểm chưa quá 12 tháng tính đến lúc đề nghị cấp giấy phép mà doanh nghiệp đó bị thu hồi giấy phép kinh doanh về lữ hành quốc tế

Những trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

– Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này;

– Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

– Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

– Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

– Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

– Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

– Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác hoặc có nhu cầu tư vấn sử dụng dịch vụ của ALeale vui lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)