Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được pháp luật quy định cụ thể tại khoản 1 điều 31 Luật du lịch 2017, theo đó muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định.

Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế là gì?

Kinh doanh lữ hành nội địa là việc một doanh nghiệp được phép hoạt động cung cấp các tour du lịch, vận chuyển hành khách từ địa điểm du lịch này đến địa điểm du lịch khác trong lãnh thổ Việt Nam.

Kinh doanh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam hoặc đưa khách du lịch ra nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được pháp luật quy định cụ thể tại khoản 1 điều 31 Luật du lịch 2017, theo đó muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa doanh nghiệp cần đáp ứng được cái điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được pháp luật quy định cụ thể tại khoản 2 điều 31 Luật du lịch 2017, theo đó muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế doanh nghiệp cần đáp ứng được cái điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế cụ thể như sau:

– Đối với kinh doanh lữ hành nội địa thì mức ký quỹ: 100.000.000 đồng

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Quy trình ký quỹ để kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Về nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP.

Về quản lý, sử dụng tiền ký quỹ

Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

– Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

– Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục thành lập kinh công ty kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Hồ sơ mở công ty lữ hành gồm những thành phần sau:

– Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký thành lập.

– Điều lệ của công ty

– Danh sách thành viên và cổ đông của công ty.

– CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hay giấy phép đăng ký doanh nghiệp của những người liên quan.

– Văn bản ủy quyền

– Tài liệu khác có liên quan

Bước 2: Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ lấy kết quả

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ online nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt địa chỉ công ty.

– Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp sau 3 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ trả lời lý do bằng văn bản.

Bước 3: Tiến hành hoàn tất các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp lữ hành

– Góp vốn vào doanh nghiệp lữ hành: Doanh nghiệp cần tiến hành góp vốn theo quy định trong thời hạ 90 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Khắc con dấu: Doanh nghiệp thực hiện khắc mẫu dấu, Mẫu dấu phải chứa đầy đủ thông tin như tên, mã số thuế, địa chỉ liên hệ của công ty.

– Công bố thông tin đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp tiến hành công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép.

– Mua chữ ký số: Doanh nghiệp đăng ký mua chữ ký số để đóng thuế online

– Treo bảng hiệu công ty: Công ty lữ hành tiến hành treo bảng hiệu công ty trước công ty. Bảng hiệu cần chứa tên, mã số thuế, địa chỉ công ty. 

– Phát hành hóa đơn: Công ty cần thông báo phát hành hóa đơn, in hóa đơn để sử dụng theo đúng quy định hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

– Đăng ký tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty mình tại ngân hàng giao dịch. Chủ công ty mang CMND, con dấu và giấy phép đăng ký doanh nghiệp đến ngân hàng để mở tài khoản. 

– Kê khai và đóng thuế: Doanh nghiệp lữ hành nội địa  sẽ phải tiến hành kê khai và đóng thuế đầy đủ thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài. 

Bước 4: Tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành xin giấy phép lữ hành rồi mới có thể kinh doanh. Cụ thể, Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ tương ứng với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ như Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần chuẩn bị những thành phần tài liệu như sau:

– Giấy chứng nhận có ký quỹ tối thiểu 100 triệu VNĐ tại ngân hàng. Có giấy xác nhận của ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ. Vốn ký quỹ này được sử dụng để bồi thường cho khách hàng trong trường hợp xảy ra rủi ro.

– Văn bằng, chứng chỉ của chủ doanh nghiệp hay người trực tiếp điều hành, quản lý công ty du lịch lữ hành trong nước (bản sao có công chứng hoặc nộp bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao, có công chứng).

– Quyết định có văn bản về hợp đồng giữa công ty với người sẽ chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh du lịch quốc nội.

– Đơn đề nghị cơ quan pháp luật có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh du lịch nội địa.

Bước 5: Nộp hồ sơ và chờ Nhận kết quả

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở (Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch);

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

Với dịch vụ thành lập công ty kinh doanh lữ hành nói chung, bộ phận pháp lý tại Luật Hoàng Phi đều hỗ trợ thực hiện các nội dung công việc như sau:

– Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

– Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

– Soạn thảo hồ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

– Nhận và giao lại cho khách hàng giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.

Trên đây là một số chia sẻ của Aleale về giải đáp thắc mắc liên quan đến Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6557 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)