Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp là việc các cá nhân, tổ chức thực hiên xác thực tư cách pháp lý cho tổ chức do mình thành lập ra để thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích chính là thu về lợi nhuận. Trong đó doanh nghiệp tư nhân là một trong những mô hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân lựa chọn nhất hiện nay. Thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng là việc thực hiện hóa những giấc mơ của nhiều cá nhân kinh doanh. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân để thực hiện mực đích kinh doanh của mình. Trong bài viết này, chúng tôi xin giải đáp thắc trên cho bạn đọc cùng tham khảo.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản, thực hiện doanh nghiệp tư nhân là một thủ tục pháp lý được thực hiện bới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập tư các của một tổ chức do cá nhân thành lập ra để thực hiện hoạt động kinh doanh. Việc thành lập doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật trên cơ sở thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp tư nhân là cá định tự cách pháp lý cho doanh nghiệp tư nhân.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Theo điều 188, Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoánnào.
  2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
  3. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

Dựa vào khái niệm trên, có thể thấy doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân do cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân;

+ Không có tài sản riêng khi đã đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân, tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản doanh nghiệp được coi la là một bới trách nhiệm pháp lý gán cùng với tài sản cá nhân;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân phảo chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật bằng tài sản của mình và toàn quyền quyết định tài sản của mình trong doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ mộ loại chứng khoán nào;

+ Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

+ Doanh nghiệp tư nhân không được phép thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần.

Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Quy định về cá nhân được phép thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân được quy định rõ tại Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể, tại điều 188 có quy định như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
  3. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”.

Như vậy, dẫn chiếu theo điều 188, Luật doanh nghiệp 2020 trên đây, ta có thể thấy, mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông của công ty cổ phần. Vì cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp nên tài sản cá nhân khó có thể đảm bảo cho nhiều doanh nghiệp cùng một lúc.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của chúng tôi xoay quanh chủ đề Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân. Hi vọng bài viết trên giúp ích cho bạn đọc nếu như có dự định thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc đanh là chủ doanh nghiệp tư nhân nhưng dự định góp vốn hoặc thành lập thêm một doanh nghiệp mới.

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)