Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Theo quy định phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng đã được ký kết. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký … thì phụ lục hợp đồng cũng phải được tuân theo những quy định của hợp đồng.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty để Quý vị có thêm thông tin khi thực hiện phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty. Mời Quý vị tham khảo:

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty là gì?

Điều 403 Bộ luật dân sự quy định về Phụ lục hợp đồng như sau:

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

  1. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Từ quy định trên, có thể hiểu, phụ lục hợp đồng là thỏa thuận đi kèm hợp đồng, có hiệu lực như hợp đồng nhằm quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

Phụ lực hợp đồng thay đổi tên công ty là phụ lục hợp đồng trong đó ghi nhận về nội dung thay đổi tên công ty so với tên công ty trong hợp đồng ban đầu.

Khi nào cần soạn Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty?

Cần soạn phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty khi:

– Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tên công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên gọi đã thay đổi.

– Và hợp đồng công ty giao kết với đối tác từ trước thời điểm có sự thay đổi về tên công ty.

Việc soạn phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất giữa giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản mới nhất và hợp đồng ban đầu đã giao kết. Theo đó, đối tác giao dịch với công ty có thể xuất hóa đơn cho công ty với tên gọi mới.

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Quý vị có thể tham khảo Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHỤ LỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

(Kèm theo Hợp đồng số: … Ký ngày …/…/…)

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐKT số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hai bên thỏa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Thay đổi tên Công ty:

STT Thông tin hiện tại Thông tin mới
1 Tên công ty
2 Địa chỉ
3 Mã số thuế
4 Số điện thoại

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./20…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

… , ngày … tháng … năm ..

    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

 Hướng dẫn soạn phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Việc lập phụ lục hợp đồng không phải quá phức tạp, doanh nghiệp chỉ cần cập nhật những thông tin cần thiết liên quan tới nội dung thay đổi cụ thể là tên công ty khi thay đổi để tránh gây phiền hà cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các thông tin khác của doanh nghiệp như về mã số thuế, địa chỉ giữ nguyên thì không cần phải có xác nhận. Trường hợp thay đổi trụ sở, doanh nghiệp cần cung cấp thêm xác nhận của Chi cục thuế quản lý để đảm bảo hoạt động ký kết hợp đồng giữa các bên được diễn ra một cách hợp pháp.

Lưu ý:

– Khi lập phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty cần kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới được Sở kế hoạch và đầu tư cấp.

– Theo quy định phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng đã được ký kết. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký … thì phụ lục hợp đồng cũng phải được tuân theo những quy định của hợp đồng.

Mong rằng, với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, Quý vị đã có thêm cho mình thông tin về Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty. Chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi, đóng góp từ Quý độc giả về nội dung bài viết.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập địa điểm kinh doanh

 ->>>> Tham khảo thêm: Thành lập hộ kinh doanh cá thể

->>>> Tham khảo thêm: Tạm ngừng kinh doanh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (22 bình chọn)