Trang chủ Biểu mẫu Hành chính Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

Bản cam kết là một trong những loại văn bản không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, mỗi loại bản cam kết sẽ có cách viết khác nhau. Vậy Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được viết như thế nào?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết dưới đây.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là gì?

Bản cam kết là văn bản cam kết thể hiện việc các chủ thể cam kết sẽ thực hiện với những lời hứa đã được thống nhất với một bên tham gia nào đó, nếu như trong trường hợp mà không thực hiện được đúng theo như cam kết thì sẽ phải chịu về toàn bộ trách nhiệm trước luật pháp.

– Điều kiện để bản cam kết có hiệu lực pháp lý bao gồm:

+ Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

+ Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

+ Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu được xem là một văn bản cán bộ, Đảng viên phải thực hiện hằng năm vào dịp cuối năm để cam kết về lối sống, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị… của cán bộ, Đảng viên đó.

– Theo Công văn số 2952-CV/BTCTW, đây được xem là căn cứ dể đơn vị, lãnh đạo nơi cán bộ, Đảng viên sinh hoạt và công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như là cơ sở, căn cứ để xét kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

Hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Một bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cần có những nội dung như sau:

– Về tư tưởng chính trị:

+ Luôn trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

+ Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

+ Thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định… của các cấp ủy, cơ sở Đảng…

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

+ Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

+ Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

– Về tổ chức kỷ luật:

+ Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

+ Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

+ Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

– Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm: Luôn lắng nghe, cầu thị trong việc sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

 BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện:

– Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

– Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Về tư tưởng chính trị ………………………………………………………
  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống …………………………………………
  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao(1) ………
  4. Về tổ chức kỷ luật …………….
  5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201… (nếu có) ……….
  6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2)….

Mẫu bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT

Trên đây là bài viết Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu. Chúng tôi hi vọng rằng những bài viết trên sẽ cung cấp đến quý bạn đọc kiến thức hữu ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này bạn đọc vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (17 bình chọn)