Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Doanh nghiệp Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh cá thể là một mô hình được thành lập tương đối phổ biến hiện nay. Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể? là gì nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết hơn về vấn đề này.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

– Chủ thể:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể trừ các trường hợp sau:

+ Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Ngành nghề kinh doanh

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

– Tên của hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau: Cụm từ “Hộ kinh doanh”; Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một loại hình kinh doanh do đó nếu bạn đã đăng ký làm chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì sẽ không được phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể nữa.

– Cá nhân, hộ gia đình chỉ được phép đăng ký một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn hộ kinh doanh cá thể không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Trình tự thành lập hộ kinh doanh cá thế

Khi đáp ứng đủ các Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể như trên thì sẽ tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể như sau:

– Chuẩn bị hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình; Địa chỉ nơi cư trú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; Chữ ký.

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận kết quả

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết hồ sơ trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ các yêu cầu sửa đổi bổ sung nếu có.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mà giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

->>>>> Tham khảo thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

->>>>> Tham khảo thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (30 bình chọn)