Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ Đăng ký thương hiệu cá nhân như thế nào ?

Đăng ký thương hiệu cá nhân như thế nào ?

Thương hiệu cá nhân là nỗ lực có ý thức và có chủ đích để tạo ra và tác động đến nhận thức của công chứng về một cá nhân bằng cách định vị họ như một người có thẩm quyền trong ngành của họ.

Việc xây dựng thương hiệu cá nhân là một trong những công việc không phải dễ dàng. Để thương hiệu cá nhân mang lại nhiều lợi ích cho bản thân thì việc bảo vệ thương hiệu cá nhân mà mình đã xây dựng là việc làm cực kì quan trọng.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Đăng ký thương hiệu cá nhân.

Thương hiệu cá nhân là gì?

Thương hiệu cá nhân là nỗ lực có ý thức và có chủ đích để tạo ra và tác động đến nhận thức của công chứng về một cá nhân bằng cách định vị họ như một người có thẩm quyền trong ngành của họ, nâng cao uy tín của hị và tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh, để cuối cùng thăng tiến sự nghiệp, tăng vòng ảnh hưởng của họ.

Điều kiện bảo hộ đối với thương hiệu cá nhân:

Thứ nhất: Điều kiện chung.

Căn cứ quy định tại Điều 72 – Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ, cụ thể:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Thứ hai: Đối với khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

– Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

– Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu.

+ Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến.

+ Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

+ Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh.

+ Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này.

Đăng ký thương hiệu cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký:

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn.

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt.

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một giấy khổ A4 (201mm x 297mm). Trong đó, có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roam, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bỗ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp.

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sửa chữa, trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận.

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả Rập.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký thương hiệu cửa hàng thời trang.

– Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu:

+ Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.

+ Phí công bố đơn: 120.000 đồng.

+ Phí tra cứu phục vụ TDND: 180.000 đồng/nhóm sản phẩm, dịch vụ.

+ Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng/nhóm sản phẩm, dịch vụ.

– Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu:

+ Thẩm định hình thức 01 tháng.

+ Công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Thẩm định nội dung: Không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Như vậy, Đăng ký thương hiệu cá nhân đã được chúng tôi hướng dẫn chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích một số nội dung liên quan đến điều kiện bảo hộ thương hiệu cá nhân. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc. Luật Hoàng Phi hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh nhất hiện nay.

->>>>> Tham khảo thêm: Đăng ký bảo hộ thương hiệu

->>>>> Tham khảo thêm: Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đánh giá bài viết:
5/5 - (31 bình chọn)