Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc là loại hình được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc để được cấp giấy chứng nhận sẽ góp phần bảo vệ tốt nhất quyền tác giả của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc các thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này.
Đăng ký

Tác phẩm âm nhạc là loại hình được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc để được cấp giấy chứng nhận sẽ góp phần bảo vệ tốt nhất quyền tác giả của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc các thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này.

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc là gì?

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) tác phẩm âm nhạc là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn

Theo thuật ngữ pháp lý, đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc là thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc.

Quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Theo pháp luật, quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không bắt buộc phải đăng ký hay công bố.

Tuy nhiên, tình trạng tác phẩm âm nhạc bị sao chép, đạo nhái, sử dụng trái phép… và các tranh chấp về tác phẩm âm nhạc cũng thường xuyên xảy ra, chính vì vậy để bảo vệ quyền và lợi ích của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc thì đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc là giải giáp hữu hiệu nhất.

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó:

– Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

  1. Đặt tên cho tác phẩm;
  2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Quyền tài sản cụ thể bao gồm các quyền:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

Các quyền tài sản theo quy định do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản đã nêu ở trên và quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm sẽ phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Quy trình đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc được tiến hành theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc bao gồm:

  1. a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

Tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa – Thông tin quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả.

  1. b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
  2. c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  3. d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

  1. e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện theo các địa chỉ sau:

+ Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

ĐT: 04.38 234 304.

+ Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08.39 308 086

+ Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3 606 967

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

– Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

– Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Bước 4: Nộp chi phí đăng ký

Sau khi có thông báo hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chủ đơn đăng ký cần nộp phí để nhận được giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc. Với mức phí là 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc 

– Các quyền được bảo hộ vô thời hạn gồm các quyền: Đặt tên cho tác phẩm; Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả .

– Các quyền có thời hạn bảo hộ gồm Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (khoản 3 Điều 19) và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Tác phẩm âm nhạc có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết;  trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ quy định chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc. Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

->>> Tham khảo thêm: Đăng ký bản quyền âm nhạc

->>> Tham khảo thêm: Đăng ký bản quyền bài hát

Đánh giá bài viết:
5/5 - (23 bình chọn)