Chính sách bảo mật

Khi các bạn truy cập Website aleale.com.vn, thì phải tuân thủ các chính sách mà ban quản trị Website đưa ra:
– Mọi thông tin trên Website là cung cấp miễn phí 100% cho người dùng.
– Website aleale.com.vn không thu phí, kêu gọi đóng phí, … dưới bất kỳ hình thức nào.
– Tiếp nhận phản hồi nhanh các thông tin từ thành viên.
– Mọi nội dung trên Website đều có ích và chính xác cho người dùng.
– Tiếp nhận, thông bào sớm các quyết định cho người dùng tham khảo.
– Ban quản trị không tiết lộ thông tin của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
– Chính sách Cookie, quảng cáo đều tuân theo chính sách của Google đưa ra (https://policies.google.com/technologies).
– Miễn trừ các thông tin vô nghĩa, không có đóng góp gì cho người dùng.
– Kiểm duyệt gắt gao phần nội dung.
– Người dùng tự chịu trách nhiệm về tin tức thu thập được từ Website aleale.com.vn.
Một lần nữa xin cám ơn các bạn.