Trang chủ Tìm hiểu pháp luật Giấy phép Chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp tới quý khách hàng quy trình thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp trước khi quảng cáo thực phẩm chức năng phải tiến hành thủ tục xin giấy phép quảng cáo. Một trong những vấn đề được doanh nghiệp khá quan tâm khi tiến hành thủ tục này là Chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng. Vậy để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết liên quan.

Quảng cáo thực phẩm chức năng là gì?

Khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 quy định: “ Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

Như vậy, hiểu đơn giản quảng cáo thực phẩm chức năng là việc doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mô tả, giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng của doanh nghiệp mình từ đó tạo dựng thương hiệu, xây dựng hình ảnh và tác động đến người tiêu dùng.

Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng là gì?

Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng là giấy xác nhận nội dung quảng cáo do Cục an toàn thực phẩm cấp sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ của cá nhân, tổ chức nộp xin đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo.

Các phương tiện quảng cáo thực phẩm chức năng

Căn cứ theo Điều 17 Luật quảng cáo 2012, các phương tiện có thể sử dụng để quảng cáo thực phẩm chức năng bao gồm:

+ Báo chí.

+ Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

+ Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

+ Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

+ Phương tiện giao thông.

+ Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.

+ Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.

+ Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định sau:

– Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành.

– Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

– Phải có khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền;

– Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc rõ khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”;

– Việc quảng cáo trên báo hình, báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong quảng cáo.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng gồm 01 bộ với các thành phần tài liệu sau:

+ Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu Phụ lục 01 Thông tư số 09/2015/TT-BYT).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

+ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

+ Sản phẩm quảng cáo thực phẩm:

  1. a) 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (được đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
  2. b) 02 bản maket nội dung dự kiến quảng cáo (được đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.

+ Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo.

+ Mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo).

Chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Việc tìm hiểu trước chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị và đảm bảo việc xin giấy phép quảng cáo được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng.

Căn cứ biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định cụ thể:

Số tt Dịch vụ thu phí Mức thu
 

VI

Thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm

Như vậy, chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng  là 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm.

Lưu ý: Đây chỉ là chi phí doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan nhà nước khi thẩm định hồ sơ quảng cáo. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn cần chuẩn bị các loại chi phí khác như chi phí xây dựng nội dung quảng cáo, chi phí sử dụng dịch vụ xin giấy phép quảng cáo (Nếu có),…

Cách nộp chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Khi nộp hồ sơ doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đầy đủ chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng cho việc thẩm định hồ sơ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ online trên trang web https://nghidinh15.vfa.gov.vn/  sau khi hồ sơ được nộp thành công hệ thống sẽ thông báo về tài khoản của doanh nghiệp mức phí cần phải nộp, doanh nghiệp hoàn tất thanh toán thì hồ sơ mới được tiếp nhận xử lý.

Việc nộp phí nhà nước khi xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng có thể thực hiện thông qua nhiều cách thức khác nhau như: nộp qua ngân hàng, thanh toán qua hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia (KeyPay).

Tài khoản ngân hàng:     Chủ tài khoản: Cục An toàn thực phẩm

Số tài khoản: 1200208026339

Chi nhánh: Sở Giao dịch Agribank

Quy trình xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Doanh nghiệp đăng ký tài khoản Online trên website của Cục an toàn thực phẩm; Sau 48 tiếng làm việc, Cục ATTP sẽ xác nhận việc đăng ký tài khoản thành công để doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ quảng cáo.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đăng ký tài khoản Online thành công, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng về Cục An toàn thực phẩm trên tài khoản Online.

Bước 3: Cục an toàn thực phẩm tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị;

Bước 4: Trả kết quả

Cục an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Trên đây bài viết cung cấp đến bạn đọc các nội dung liên quan đến Chi phí xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng. Hy vọng đây là các thông tin hữu ích và phần nào giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (41 bình chọn)