Hành chính

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chi cục thuế quận 4

07/03/2022

Quận 4 là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với di tích Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh…. Hiện nay, trên địa bàn quân có nhiều doanh nghiệp hay các cá nhân luôn chịu sự kiểm soát của chi cục thuế nhưng không phải ai cũng nắm rõ được chức...

Quy định về thủ quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

25/10/2021

Trong đơn vị hành chính sự nghiệp có một số chức danh yêu cầu có trình độ, nghiệp vụ trong đó có thủ quỹ. Theo quy định của pháp luật thủ quỹ là chúc danh đặc biệt quan trọng trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Làm sao để trở thành thủ quỹ trong đơn vị hành chính...